Moraliteit als reflectieve interactie : Pragamtische moraliteit in humanistische praktijken

  • van Selina Krieken

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

In deze scriptie ben ik op zoek gegaan naar een invulling van moraliteit die recht doet aan onze complexe realiteit en praktische aanwijzingen geeft die bruikbaar kunnen zijn in humanistische beroepspraktijken. In de werken van Dewey vond ik aanwijzingen hiervoor. Ik laat in mijn onderzoek een aantal convergerende denklijnen zien tussen de filosofie van Dewey en het denken over de beroepspraktijken van de humanistici. Het door Dewey beschreven deliberatieproces en de rol die verbeelding hierin speelt, kan een belangrijke bijdrage leveren aan de vormgeving van begeleiding van mensen bij morele vraagstukken. Met name de empathische en creatieve kwaliteiten die inherent zijn aan de verbeelding zijn een toegevoegde waarde voor de humanisticus. De interactieve aard van de morele verbeelding van Dewey onderstreept de verbondenheid tussen mens en omgeving.
Date of Award1 Jan 2010
Original languageAmerican English
SupervisorJ. H. M. Mooren (Supervisor) & D. Bakker (Supervisor)

Cite this

'