Moreel verantwoord leiderschap, Richtlijnen voor moreel verantwoord leiderschap aan de hand van levenskunst en leiderschap in de laatmoderniteit

  • Jochum Damstra

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

In deze scriptie geef ik doormiddel van model-H, richtlijnen voor moreel verantwoord leiderschap. Dit is een vernieuwend model dat zowel ethiek, levenskunst en leiderschap met elkaar verbind. De ontwikkeling van eigenheid of authenticiteit van een leider is hierin van essentieel belang, hierdoor kan de leider zich op een eigen wijze verbinden met zijn/haar organisatiedoeleinden. Dit kan aan de hand van verschillende richtlijnen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: het schrijven van een autobiografie, het onderzoeken van de eigen verlangens en motivaties en het onderzoeken van de mate van invloed die anderen op hem hebben gehad. Daarnaast is het van belang om vanuit zelfonderzoek te kijken naar de belangrijkste waarden van een leider en de waarden van een organisatie in de samenleving. Vanuit deze waarden vormt de leider een moreel denkkader. Dit denkkader is sterk afhankelijk van de gesitueerdheid van de leider. Het is daarbij van uitzonderlijk belang dat de leider zich bewust wordt van wat er zowel bij hem in de organisatie als in de samenleving speelt. Door de ontwikkeling van de zojuist genoemde drie pijlers: eigenheid, morele oriëntatie en gesitueerdheid ontstaat een sociaal veld dat constant in beweging is en waaruit een vierde pijler ontstaat: oefening. Doormiddel van oefening en heroriëntatie ontstaat een proces waarin ‘de leider’ zichzelf en zijn positie ten opzichte van de organisatie bevraagt en bevestigd. Moreel verantwoord leiderschap is een pleidooi voor authentiek leiderschap op moreel verantwoorde basis in een snelle, dynamische en kennisintensieve éénentwintigste eeuw.
Date of Award1 Jan 2011
Original languageAmerican English
SupervisorF. Suárez Müller (Supervisor) & J. Dohmen (Supervisor)

Cite this

'