M/V/X? Implicaties van non-binaire genderidentiteiten in zorgethiek

  • Elianne Pasker

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

M/V/X?: Implicaties van non-binaire genderidentiteiten in zorgethiek
Masterthesis Zorgethiek en Beleid van Elianne Pasker (augustus 2022)

Gender is een toenemend veel besproken gespreksonderwerp in de maatschappij. De hokjes van man en vrouw en de eigenschappen die we daaraan verbinden lijken op losse schroeven te staan, nu de mensen die zich niet met deze hokjes kunnen identificeren steeds vaker de taal, kennis en vrijheid hebben om hier los van te breken. Mensen identificeren zich steeds vaker als transgender of non-binair, met name jongeren, en zetten hiermee een beweging in gang. Toch zien we dat in veel academische disciplines deze beweging vooralsnog veelal uit is gebleven. Zorgethiek, wat voort is gekomen uit een feministische blik op moreel denken, is daarop geen uitzondering. Veel zorgethische theorieën zijn gestoeld op ervaringen van moederschap en de rol van vrouwen in de maatschappij en zijn daarmee erg gegenderd. Het houdt soms erg vast aan traditionele genderrollen.
Het doel van deze thesis is daarom om de verbinding te zoeken tussen zorgethiek en gendertheorie, vooral toegespitst op non-binaire genderidentiteiten. Het creëren van begrip en bewustzijn over hoe we gender behandelen en het losbreken van de vermeende vanzelfsprekendheid van de man/vrouw dichotomie, biedt de mogelijkheid voor een inclusievere zorgethiek. Daarnaast kan deze kennis een opening zijn om ook de snel veranderende (gender-)zorg voor non-binaire personen proberen te verbeteren. Met de uiteenzetting het huidige begrip en de terminologie van gender in het licht van de geschiedenis en gender wereldwijd in deze thesis, kan zorgethisch onderzoek in de toekomst op een bewustere, sensitievere en geïnformeerde manier gendergeladen onderwerpen bespreken. De thesis beoogt hiermee bij te dragen aan de community of inquiry (Leget, Van Nistelrooij & Visse, 2017) die de zorgethiek behelst.

Date of Award23 Aug 2022
Original languageDutch
SupervisorAlistair R. Niemeijer (Supervisor) & Alice P. Schippers (Supervisor)

Cite this

'