Mystieke Bewustzijnstoestanden in Sjamanistische Ceremonies
: Het ervaren van mystieke bewustzijnstoestanden zoals beschreven door William James

  • Rein van der Burg

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

In deze moderne tijd, vinden er veranderingen plaats op ritueel gebied. De religieuze ervaring blijft in deze rituelen veelvuldig aanwezig. William James wortelt de religieuze ervaring in zijn vier kenmerken van mystieke bewustzijnstoestanden. Het debat over de mystieke ervaring is niet eenduidig. Zo ook in sjamanistische ceremonies. Met behulp van een emic perspectief, zijn sjamanistische ceremonies op een fenomenologische wijze benaderd in dit onderzoek, in het licht van het debat over mystiek. De ervaringen van respondenten laten zich niet eenduidig kennen. Duidelijk wordt dat een overgave aan deze ervaring, een deels of volledige opschorting van cognitief denken vereist. Er vindt diep inzicht in het moment plaats, dat gevolg heeft voor de manier waarop respondenten naar het leven kijken. De ervaring gaat woorden te boven, en is in beperkte mate te delen met ervaringsgenoten. Mystieke bewustzijnstoestanden bieden niet genoeg framework om de kennis die opgedaan wordt te duiden, hiervoor wordt vervolgonderzoek aanbevolen. Ook wordt er vervolgonderzoek aanbevolen over de manier waarop een ceremonie als veilig wordt ervaren.
Date of Award14 Jul 2023
Original languageDutch
SupervisorMartien Schreurs (Supervisor) & Abdelilah Ljamai (Supervisor)

Cite this

'