Nataliteit als kracht bij empowerment als zingeving

  • Flori Bets

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

In deze thesis wordt onderzocht wat nataliteit kan bijdragen aan
empowerment als onderdeel van zingeving en zingevingsvragen binnen de begeleidingspraktijk van humanistisch geestelijk verzorgers. Zingeving werd hierbij gezien als oriëntatieproces binnen zingevingskaders, er is gekeken vanuit twee benaderingen, het oriëntatiesysteem van de psycholoog Park, global meaning genaamd, en naar de meer existentiële morele ruimte van de
filosoof Taylor. Tijdens een (her)oriëntatie binnen deze zingevingskaders gaan mensen op zoek naar, om met Taylor te spreken, ‘visions of the good’.

Ook empowerment wordt gezien als een oriëntatieproces waarvan existentiële vragen uit kunnen maken. Empowerment kan daarom gezien worden als zingeving. Het doel van empowerment is het verkrijgen van agency. Daarbij hoort ook het verwerven van middelen en vaardigheden Bij de empowermentsbenadering wordt veel aandacht besteed aan machtsverhoudingen op verschillende niveaus en het veranderen daarvan.

Om de vraag te kunnen beantwoorden wat nataliteit aan empowerment kan bijdragen is onderzocht welke plaats nataliteit inneemt binnen de vita activa van Arendt. Arendt benoemt nataliteit als een tweede geboorte, de mogelijkheid opnieuw te beginnen en het onverwachte te doen. Dit kan door te handelen en spreken, activiteiten die plaatsvinden tussen mensen. Schües benadrukt dat de (relationele) context waarin mensen leven van invloed is op
de mogelijkheid ‘opnieuw te beginnen’, in deze context spelen net als bij empowerment machtsverhoudingen een rol.

Er is onderzocht wat het ’eigene’ is van humanistisch geestelijke verzorging, het accent blijkt te liggen op ontplooien en floreren, waarbij een link wordt verondersteld met spirituele groei. Binnen de praktijk van de humanistisch geestelijke verzorging kan nataliteit gezien worden als kracht om veranderingen te kunnen bewerkstelligen en het onverwachte te kunnen doen.
Date of Award10 Jul 2023
Original languageDutch
SupervisorJoanna Wojtkowiak (Supervisor) & Fernando Suárez Müller (Supervisor)

Cite this

'