‘Nieuw beleid’ of ‘gewoon een gezellige dag?’: Een onderzoek naar participatieve democratie en zingeving

  • Susan Brand

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Om burgers meer bij de politiek te betrekken experimenteren Nederlandse gemeenten in toenemende mate met participatieve democratie. Naast het feit dat deze participatieve projecten het doel hebben om zoveel mogelijk burgers te betrekken leggen zij de nadruk op het realiseren van ‘deliberatie’ tussen burgers. Door het feit dat burgers vaker participeren veranderen de verhoudingen tussen burgers en raadsleden. Burgers kunnen vaker hun mening uiten terwijl raadsleden vaker naar de burger moeten luisteren. In dit onderzoek is gekeken naar de invloed die participatieve democratie heeft op de zinervaringen van burgers en raadsleden. Deze zinervaringen zijn geordend via het model van Paul Wong (2012). Vanuit de republikeinse filosofie en uit de interviews met burgers komen er diverse vormende en verbindende elementen van participatieve democratie naar voren. Een geslaagd participatief project heeft de potentie om de betrokkenheid van burgers met anderen en met de samenleving te vergroten. Hiertegenover staat de opvatting van een deel van de respondenten dat burgerparticipatie alleen zinvol is op het moment dat deze leidt tot concrete resultaten.
Date of Award1 Jan 2016
Original languageAmerican English
SupervisorM. J. Trappenburg (Supervisor) & F. Suárez Müller (Supervisor)

Cite this

'