Normatieve professionalisering in het werk van FACT-teamleden. Een casestudy in een ggz-instelling

  • Laura Jacobs

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

In het werk van zorgprofessionals ligt een grote nadruk op het hanteren van richtlijnen, protocollen en verantwoording van het handelen. Hierdoor kan het uit het oog verloren raken dat handelingen en keuzes binnen de professionele praktijk normatief zijn; er zijn altijd verschillende waarden en normen in het geding die met elkaar op gespannen voet kunnen staan. Aan de Universiteit voor Humanistiek is het concept normatieve professionalisering ontwikkeld om aandacht te vragen voor een bewuste en reflexieve omgang met de normativiteit in het werk. In deze thesis is onderzocht op welke wijze normatieve professionalisering te herkennen is in de praktijk van een FACT-team. FACT is een methodiek die ontwikkeld is om zorg te kunnen bieden aan mensen met een ernstige psychiatrische aandoening, Uit het onderzoek is gebleken dat deze methodiek normatieve professionalisering binnen teams kan bevorderen, door de grote nadruk op intensieve samenwerking, onderling overleg en het belang van een goede relatie met de cliƫnt. Maar ook zijn belemmerende factoren met betrekking tot normatieve professionalisering zichtbaar geworden, het gaat dan voornamelijk om een gebrek aan tijd en ruimte voor reflectie- en leerprocessen.
Date of Award1 Jan 2017
Original languageAmerican English
SupervisorW. Seekles (Supervisor) & R. van Boeschoten (Supervisor)

Cite this

'