Normen en Waarden in het Bedrijfsleven

  • M. Klomp

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Een onderzoek naar het belang van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor de Humanistiek. Het thema Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) lijkt bezig aan een onstuitbare opmars. Bedrijven die deze vorm van ondernemen aanhangen streven naar een balans tussen mens, milieu en financiële winst, ook wel people, planet, profit genoemd. Innovaties, nieuwe samenwerkingsvormen en sociale en duurzame ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op en netwerken van MVO-ondernemers groeien elke maand. Binnen de Humanistiek wordt weinig aandacht aan het thema besteed. Dit terwijl het een concept is dat meer ruimte lijkt te creëren voor morele waarden binnen het bedrijfsleven, humanisering van systemen en zingeving van de mensen die binnen de MVO praktijk werkzaam zijn. Dit afstudeeronderzoek is daarom een eerste brede verkenning van het belang van MVO voor de Humanistiek. Er wordt bekeken in hoeverre MVO kan bijdragen aan de ontwikkeling van twee domeinen die op het eerste oog veel verwantschap vertonen met de uitgangspunten van MVO: Kritische organisatie- en interventiestudies en Normatieve Professionalisering. Aan de hand van literatuuronderzoek en de analyse van interviews met mensen werkzaam in de MVO praktijk, wordt duidelijk dat het interessant en belangrijk is om vanuit de UvH meer aandacht te besteden aan dit thema. Zeker omdat we andersom, vanuit onze kennis en expertise rond onder meer morele leerprocessen, organiseren, zingeving en humanisering, ook veel te bieden hebben.
Date of Award1 Jan 2011
Original languageAmerican English
SupervisorH. P. Kunneman (Supervisor), W. M. M. H. Veugelers (Supervisor) & Fernando Suárez-Müller (Supervisor)

Cite this

'