Onderzoek naar een persoonsvormende schoolreis: 'De reis naar jezelf'

  • (Christine) van C. Mars - van Westreenen

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

“Wie ben ik? Ik ben bijna ik. Deze reis heeft al zo geholpen: ik ben er bijna. Ik ben iemand die onderweg is.” Dit citaat werd geschreven door een leerling tijdens de Romereis van het Melanchthon Schiebroek, een middelbare school in Rotterdam. Elk jaar gaat een groep van circa zestig 4e-klassers onder begeleiding van zes docenten een week op reis. Dit is echter niet zomaar een reis. Binnen school staat deze reis bekend als ‘de reis naar jezelf.’ Leerlingen worden tijdens deze reis door allerlei activiteiten en opdrachten uitgedaagd na te denken over wie ze zelf zijn, wat hun leven zinvol maakt en wat ze voor anderen willen betekenen. Ik heb onderzocht of deze reis bijdraagt aan de persoonlijke identiteitsvorming van leerlingen en zo ja, hoe dat dan bewerkstelligd wordt. Mijn conclusie is dat de Romereis inderdaad voor een aanzienlijk aantal leerlingen bijdraagt aan de vorming van hun persoonlijke identiteit. Stiltemomenten, een veilige sfeer in de groep, reflectieopdrachten waarin men aan de slag gaat met het eigen levensverhaal, open en eerlijke ontmoetingen en gesprekken, de ruimte om zelf betekenis te geven aan wat men meemaakt en persoonlijke begeleiding zijn enkele van de elementen die hieraan bijdragen. Deze elementen blijken ook aanwezig te zijn in een andere persoonsvormende reis van een andere middelbare school. Dit biedt perspectief; met behulp van deze elementen zou men op verschillende scholen een persoonsvormende reis ‘op maat’ kunnen ontwikkelen, die past bij de context van de school.
Date of Award1 Jan 2008
Original languageAmerican English
SupervisorW. M. M. H. Veugelers (Supervisor) & M. Schreurs (Supervisor)

Cite this

'