Online humanistische geestelijke begeleiding. De mogelijk- en moeilijkheden van online humanistische geestelijke begeleiding

  • K. Bunnig

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

In dit verkennend onderzoek naar de mogelijk- en moeilijkheden van online humanistische geestelijke begeleiding is zowel het theoretische als praktische aspect onderzocht. In het theoretische gedeelte heeft een drieslag plaatsgevonden om humanistische geestelijke begeleiding te kunnen vergelijken met de bevindingen omtrent e-mental health (online psychotherapie). De kernaspecten van humanistische geestelijke begeleiding zijn uiteengezet (hoofdstuk 3). Vervolgens zijn deze kernaspecten vergeleken met psychotherapie (hoofdstuk 4). De bevindingen van e-mental health zijn beschreven (hoofdstuk 5). Deze drie hoofdstukken samen hebben geleid tot een antwoord op dat wat humanistische geestelijke begeleiding kan leren van e-mental health, hieruit is een theoretische conclusie voortgekomen (hoofdstuk 6). Voor het empirische gedeelte is ervoor gekozen om zes respondenten te interviewen die geestelijke begeleiding online toepassen. Slechts één humanistische geestelijk begeleider past online geestelijke begeleiding toe in Nederland, zodat ervoor gekozen is om ook geestelijk begeleiders van andere denominaties te interviewen. Er is een conclusie uitgekomen over de huidige praktijk van online geestelijke begeleiding (hoofdstuk 7). Via een focusgroep van afgestudeerde humanistische geestelijke begeleiders is de toepasbaarheid online verkend (hoofdstuk 8). Vanuit dit brede onderzoek is een conclusie geschreven over de mogelijk- en moeilijkheden van online humanistische geestelijke begeleiding (hoofdstuk 9). De belangrijkste bevindingen zijn de mogelijkheden: doelgroepen kunnen bereiken die je anders niet bereikt, laagdrempeligheid, vergroten van de kwaliteit van supervisie, het kunnen nalezen van de gesprekken, de ideale biechtfunctie en schrijven levert een andere manier van reflectie op. De belangrijkste bevindingen omtrent de moeilijkheden zijn: waarborgen van de veiligheid, missen van non-verbale communicatie, niet geschikt voor iedere doelgroep en het is niet geschikt voor iedere taak van de geestelijk begeleider. Uit het empirische deel kwam naar voren dat het van persoonlijke voorkeur afhangt of online geestelijke begeleiding toegepast kan worden, zowel de begeleider moet er comfortabel mee zijn en affiniteit mee hebben als de cliënt. Het vraagt van de begeleider om een andere manier van begeleiden aan te leren. Blended care, waarin fysieke contacten worden aangevuld met online contacten, lijken een waardevolle optie.
Date of Award1 Jan 2017
Original languageAmerican English
SupervisorA. C. Suransky (Supervisor) & W. Seekles (Supervisor)

Cite this

'