Onmacht bij dwarslaesierevalidanten

  • G. Ferdi Keppels

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

16 februari 2007 ben ik afgestudeerd aan de UvH. Het laatste project was mijn afstudeerscriptie met als onderwerp ‘Onmacht bij dwarslaesierevalidanten’. Het begon met een oproep van Hielke Bosma (studentenraadsman UvH, humanistisch raadsman in het Revalidatiecentrum Amsterdam, coördinator van onderzoek naar innerlijke ervaring van onmacht binnen het RCA) in de nieuwsbrief van de UvH. Het thema onmacht spreekt me aan vanuit persoonlijke motieven, het sluit aan bij mijn eerste stage-ervaringen bij meervoudig gehandicapten in SizaDorpGroep. Daarbij vormt het in het geestelijk raadswerk een veelvoorkomend, relevant thema. Met enthousiasme begin ik mijn afstuderen. Mijn vraagstelling richt zich op de innerlijke ervaringen van onmacht. Het onderzoek heeft een verkennend karakter en vormt de eerste concrete stap in het overkoepelende onderzoek. In het RCA heb ik twee dwarslaesierevalidanten gedurende hun verblijf in het RCA een aantal keren geïnterviewd. Voor het verzamelen en analyseren van de data hanteer ik de Grounded Theory. Gedurende het onderzoek worstel ik met de verschillen tussen mijn rol als raadsvrouw en als onderzoekster. Het thema onmacht komt op andere wijze naar voren dan ik vooraf veronderstel in mijn theoretisch kader. In mijn scriptie geef ik een beeld van mijn worsteling en van de worsteling van dwarslaesierevalidanten. Het is geen succesverhaal van behaalde resultaten op basis van onderzoek. Het is wel een realistische weergave van het verloop van mijn onderzoek. Ton Jorna (hoofdbegeleider) benoemt mijn openheid en reële weergave als een leerzaam voorbeeld van kwalitatief onderzoek. Zoals kwalitatief onderzoek betaamt is het niet afgerond met mijn inspanningen. Er zijn vele mogelijkheden voor vervolgonderzoek. Mocht je belangstelling gewekt zijn om ook met dit thema aan de slag te gaan, dan kun je bij Hielke Bosma terecht om verder te bouwen aan het overkoepelende onderzoek. Met voldoening kijk ik terug op mijn afstudeeronderzoek en het schrijven van mijn afstudeerscriptie. Het doorworstelen van onmacht heeft bij mij geleid tot een ‘machtig tevreden gevoel’.
Date of Award1 Jan 2007
Original languageAmerican English
SupervisorA. A. M. Jorna (Supervisor) & A. Smaling (Supervisor)

Cite this

'