Ontvouwing tot vrije geest. Een explorerend onderzoek naar het spanningsveld rondom persoonsvorming in het vrijeschoolonderwijs

  • R. Paas

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Dit exploratieve onderzoek gaat over de vraag hoe het spanningsveld tussen de onderwijsdomeinen subjectificatie en socialisatie uit Biesta’s theorie, tot uiting komt in het waldorfonderwijs. Educatie impliceert processen van socialisatie waar het subject zich aan conformeert, volgens Biesta. Verscheidene pedagogen veronderstellen ook een subject-probleem: onderwijs is vervlakt geraakt en focust zich eenzijdig op economische doeleinden, dat een gevaar veroorzaakt voor de democratie. Om de diversiteit terug te krijgen in het onderwijs, heeft Biesta drie onderwijsfuncties geïntroduceerd. Echter, tussen twee van deze onderwijsfuncties bestaat een spanningsveld. Dit onderzoek bestudeert eerst het huidige educatiedebat over het vervlakkingsprobleem. Daarna onderzoekt het het spanningsveld van Biesta. En het bestudeert de uitgangspunten van de waldorfpedagogiek om een praktische aanvulling op het theoretische perspectief van Biesta te geven, maar ook omdat dit een van de snelst groeiende alternatieve onderwijsinstellingen in Nederland is. Het is hierbij ook van belang aandacht te besteden aan de kentheorie van Steiner die aan de pedagogiek ten grondslag ligt. Resultaten laten zien dat het verschil in ontologische en epistemologisch perspectief doet maken óf de waldorfpedagogiek wel of niet sturend is in het hanteren van zijn bepaalde mens- en wereldbeeld. Biesta’s filosofisch paradigma ziet de waldorfpedagogiek als vormend naar een beeld, terwijl de waldorfpedagogiek door de kadering juist de onafhankelijke ruimte kan waarborgen. In de discussie wordt besproken op welke manier de beide paradigma’s elkaar zouden kunnen aanvullen. Daarin wordt beweerd dat de waldorfpedagogiek als fundering werkt voor Biesta’s theorie. Daarnaast wordt het Finse onderwijsmodel als mogelijk object van vervolgonderzoek opgeworpen. Kernwoorden: onderwijsfuncties, subjectificatie, socialisatie en Waldorfpedagogiek.
Date of Award1 Jan 2017
Original languageAmerican English
SupervisorM. Schreurs (Supervisor) & J. Baars (Supervisor)

Cite this

'