(On)zichtbaar
: Narratief onderzoek naar de levensloop van biseksuele vrouwen van de pride generatie

  • Anouck de Jong

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Deze thesis onderzoekt biseksualiteit aan de hand van levensverhalen van biseksuele vrouwen van de pride generatie (55-70 jaar). Om biseksualiteit te begrijpen, verken ik op welke wijze seksualiteit belangrijk is geworden voor identiteit en welke verhouding dit heeft met gender aan de hand van Foucault (1978), Butler (1990) en Callis (2009). Het narratieve perspectief
(Bamberg & Wipff, 2020; Spector-Mersel, 2010) wordt gebruikt om verschillende narratieven, zoals master-, counter- en persoonlijke narratieven, met betrekking tot biseksualiteit in de narratieve identiteit te analyseren. Hierbij wordt een generationeel levensloopperspectief
gehanteerd om invloed van historische en culturele context op de levensloop van individuen mee te nemen. De onderzoeksvraag is als volgt: Hoe verhoudt het persoonlijk narratief van biseksuele vrouwen van de pride generatie (55-70 jaar) zich tot het master- en counternarratief in hun narratieve identiteit? Deze vraag werd beantwoord aan de hand van tien interviews. Uit de analyse blijkt dat het masternarratief thema’s omvat zoals de heteroseksuele norm, afkeuring van homoseksualiteit, constructie van homoseksualiteit als 'de ander' en onzichtbaarheid van homo- en biseksualiteit. Het counternarratief, ofwel het generatienarratief, belicht thema's zoals de vrouwenbeweging, lesbische emancipatie, biseksualiteit vanuit de lesbische gemeenschap en vrijheid in het generatienarratief. Het persoonlijke narratief van biseksuele
vrouwen omvat strijdbaarheid, vrijheid en verrijking, waarmee ze narratieve weerstand bieden aan het counter- en masternarratief en hun narratieve identiteit vormgeven. Het verkennen van queer tijd (Halberstam, 2015) in de levensverhalen toont aan dat een niet-normatieve levensloop vaak wordt gekenmerkt door vertraging als gevolg van onzichtbaarheid en het
ontbreken van een geschikt narratief voor biseksualiteit. Dit beïnvloedt de narratieve identiteit doordat bepaalde ervaringen andere betekenissen krijgen, zoals uit de kast komen en levensgebeurtenissen in gezinsvorming. Gender speelt een belangrijke rol in narratieve identiteit van biseksuele vrouwen. De relaties tussen het masternarratief, counternarratief en
het persoonlijke narratief zijn complex en niet eenduidig. Ze zijn met elkaar verweven in plaats van strikt gescheiden of lineair tegenovergesteld. De biseksuele vrouwen uit de pride generatie hopen dat de dominantie van het masternarratief afneemt en dat seksualiteit en gender minder bepalend worden voor de narratieve identiteit.
Date of Award21 Jul 2023
Original languageDutch
SupervisorPien Bos (Supervisor) & Annika Smit (Supervisor)

Cite this

'