Op eigen wijze je relatie vieren: een exploratief onderzoek naar humanistische relatievieringen: betekenisgeving en vormgeving

  • (Irene) I.J.M. Hulst

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

De vraagstelling van het onderzoek luidt: Welke betekenissen geven mensen aan hun humanistische relatieviering en hoe komen deze betekenissen terug in de vormgeving van de viering? Een humanistische relatieviering is een viering waarin de relatie van het stel op een persoonlijke manier en op symbolische wijze wordt gevierd in verbondenheid met vrienden en familie. Het stel voelt zich verwant met de waarden van het humanisme en de viering wordt op humanistische wijze vormgegeven. De keuze voor een humanistische relatieviering is vaak geen bewuste keuze voor een expliciet humanistische viering, maar is in de meeste gevallen een keuze voor een alternatief voor het kerkelijk huwelijk. Voor het onderzoek zijn in totaal acht stellen geïnterviewd. De betekenissen die de stellen geven aan hun humanistische relatieviering is onder te verdelen in drie verhalen: het levensverhaal, het relatieverhaal en het levensbeschouwelijk verhaal. De vormgeving van de viering bestaat uit teksten, rituelen en muziek. Bij de betekenis die de stellen geven aan het levensverhaal, vanaf de geboorte tot nu, ligt de nadruk op het markeren van een bijzonder moment in het heden. Bij de betekenis die wordt gegeven aan het relatieverhaal gaat het om het uitspreken en stilstaan bij de gevoelens van liefde voor elkaar, bij wat de relatie bijzonder maakt, en de viering betekent voor de stellen het publiekelijk uitspreken van hun liefde en keuze voor elkaar. De betekenis die de stellen geven aan het levensbeschouwelijk verhaal is dat zij met de viering aan anderen willen laten zien hoe ze in het leven staan. Ze vinden het daarbij belangrijk dat de mens centraal staat en dat ze de vrijheid hebben om de viering zelf vorm te geven. Daarnaast speelt verbondenheid tussen de partners en met de aanwezigen een belangrijke rol in de viering. Er is veel samenhang tussen de betekenisgeving en vormgeving van de vieringen. Het voor ieder stel eigene en specifieke is terug te zien in de keuze voor specifieke rituelen, teksten en muziek. In de verschillende vieringen komen een aantal zelfde rituelen regelmatig terug, zoals het uitwisselen van de ringen, het aansteken van een kaars, het oplaten van ballonnen en het schenken van champagne. Maar er komen in dit onderzoek ook veel rituelen maar bij één stel voor. Een aantal rituelen komt uit een bepaalde traditie en een aantal rituelen is door het stel zelf bedacht of door een vriend of familielid. Alle rituelen, ook de meer traditionele rituelen zijn zorgvuldig gekozen en uitgevoerd: zo viert men op eigen wijze de relatie.
Date of Award1 Jan 2008
Original languageAmerican English
SupervisorD. Bakker (Supervisor) & M. A. Braakman (Supervisor)

Cite this

'