Op weg naar wezenlijke weerbaarheid. Zingeving, weerbaarheid en politie

  • Lenore Hehenkamp

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Deze scriptie gaat over zingeving, professionele weerbaarheid en politieonderwijs. Politiemensen zijn normatieve professionals. Politiewerk is een hoog-risicoberoep aangezien de politie te maken krijgt met situaties die het bestaan van mens-zijn raken zoals ziekte, ongeluk, agressie en de dood. De gevolgen, zoals trauma en stress, kunnen groot zijn. De uitdaging voor politiemensen is om professioneel om te gaan met de situatie en moreel verantwoord te handelen. Hiervoor moeten ze weerbaar zijn. Zingeving vindt binnen de politie plaats op drie gebieden, het persoonlijke, de organisatie en de samenleving. Politiemensen manoeuvreren tussen deze vlakken. In het onderwijs is aandacht voor het waardenkader van de politie. Het persoonlijke zingevingskader van politiemensen kan andere normen en waarden bevatten dan het waardenkader van de politie voorschrijft. De vraag is in hoeverre het waardenkader bij politiemensen is gefundeerd. Waardenvormende dialogen kunnen mensen bewust maken van eigen zingevingskaders. Weerbaarheid, op fysiek, mentaal en moreel vlak, komt neer op de mogelijkheid van mensen om zich te verhouden tot iets anders op een betekenisvolle (zingevende) wijze. Het doel daarbij is het behoud van menswaardigheid. Mensen meten zich aan voorbeeldfiguren. Vervolg vraag is hoe om te gaan met oncontroleerbare situaties en gevoelens van machteloosheid.
Date of Award1 Jan 2012
Original languageAmerican English
SupervisorC. M. Schuhmann (Supervisor) & Y. A. M. Leeman (Supervisor)

Cite this

'