Opvattingen over verantwoordelijkheidsverdeling in de energietransitie in Nederland

  • Marijn van Gent

Student thesis: Master's Thesis: BKS

Abstract

in de afgelopen decennia is duidelijk geworden dat de energietransitie het risico loopt sociale ongelijkheid te vergroten. Over de verantwoordelijkheidsverdeling voor het bevorderen van de energietransitie wordt al lang gediscussieerd, maar de verantwoordelijkheidsverdeling voor het behouden en bevorderen voor sociale gelijkheid in deze transitie blijft uit. Dit onderzoek tracht een bijdrage te leveren aan de inzichten over de verhouding van deze twee soorten verantwoordelijkheden in de groepen burgers, overheid en bedrijven. Aan de hand van 13 kwalitatieve interviews zijn de opvattingen verzameld van sleutelfiguren in de energietransitie. Deze bevindingen zijn bekeken vanuit twee raamwerken, namelijk een raamwerk van verantwoordelijkheid en een raamwerk van rechtvaardigheid. Dit onderzoek presenteert als bevindingen meerdere factoren die invloed hebben op de mate waarin verantwoordelijkheid wordt toegeschreven aan de drie verschillende groepen.

Date of Award25 Aug 2023
Original languageDutch
SupervisorA. C. (Caroline) Suransky (Supervisor) & Thomas Kampen (Supervisor)

Cite this

'