Ouder worden is een levenskunst

  • (Gerben) van G.A.W. Eeuwijk

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Deze UvH-scriptie gaat over geestelijk gezond ouder worden. Tal van ethisch-filosofische inzichten uit de levenskunstliteratuur passeren de revue en dragen bij aan zinvol ouder worden: onder andere het actuele oeuvre van levenskunstkenner Joep Dohmen en de visies van Jan Baars op het nieuwe ouder worden. Ouder worden wil iedereen, maar niemand wil oud zijn. Hoe jezelf voor te bereiden op een goede ouderdom? Een tipje van de sluier: vijf voorwaarden zijn: (1) de natuurlijke behoeften vervullen, (2) waardering vanuit de gemeenschap, (3) autonomie, (4) het leven betekenis geven en (5) praktische wijsheid (bron: ethicus Frits de Lange). Deze humanistische zoektocht naar antwoorden blijft onvoltooid…
Date of Award1 Jan 2008
Original languageAmerican English
SupervisorJ. Baars (Supervisor) & L. J. M. C. Dohmen (Supervisor)

Cite this

'