Ouders weten het beter. Een fenomenologisch onderzoek vanuit een zorgethisch perspectief naar de expertise van ouders van chronisch zieke kinderen op de PICU.

  • van der Kees Leeden

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

Een groot deel van de kinderen die in het ziekenhuis worden opgenomen zijn kinderen met een chronische ziekte. Dit is ook terug te zien in het aantal chronisch zieke kinderen dat op de PICU (Pediatrische Intensive Care Unit) wordt opgenomen. Bij opname van een chronisch ziek kind op de PICU nemen ouders hun expertise over hun kind mee. In deze thesis is onderzocht hoe ouders de rol van hun expertise bij het komen tot goede zorg voor hun kind op de PICU ervaren.
Date of Award1 Jan 2016
Original languageAmerican English
SupervisorA. A. M. van Nistelrooij (Supervisor) & M. A. Visse (Supervisor)

Cite this

'