Over grenzen. En wat een roman ons kan leren over moral injury.

  • T. Koers

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

In deze scriptie wordt het onderwerp moral injury theoretisch onderzocht. De vraag die leidend is in het onderzoek is: Wat is er moral aan moral injury? Door eerst onderzoek te doen naar bestaande literatuur wordt duidelijk dat deze literatuur zich focust op het moral injurious event, het moment waarbij de moral injury wordt opgelopen. De moral injury zelf blijkt moeilijk te vatten. Wel komt de vraag naar die moraliteit steeds vaker terug. Deze scriptie neemt die taak op zich. In het tweede hoofdstuk passeren enkele existentiële filosofen (Onder andere Kierkegaard, Nietzsche en Sartre) de revue. Aan de hand van hun werk wordt er een begin gemaakt met de zoektocht naar het morele van moral injury. De belangrijkste onderzoekspunten die hieruit voortkomen zijn: (1) het belang van de vrije keus en (2) het belang van de onmogelijke situatie. Deze twee punten vormen de basis voor het verdere onderzoek in deze scriptie. In het laatste hoofdstuk wordt de roman Yellow Birds onderzocht. Het mooie aan die tekst is hoe de schrijver heeft geprobeerd een verhaal te schrijven over iemand die zijn eigen levensverhaal niet meer begrijpt. Dit hoofdstuk is de kern van de scriptie. Hierin komt al het voorgaande samen met een tekst die, geschreven door een veteraan, vanuit een ander perspectief inzichten geeft in moral injury. Hoe krijgt de vrije keus vorm in een situatie -oorlog- waar bijna allesomvattende chaos heerst. In deze chaos lijken situaties te ontstaan die onmogelijk zijn. Dit wil zeggen dat welke keuze er ook gemaakt wordt, er schade optreedt. Deze schade is niet alleen extern, maar ook intern. Met het kiezen wordt een deel van het zelf geschaad. De conclusie bevat een nieuwe definitie van moral injury: ‘Een moral injury is een proces waarbij het zelf, datzelfde zelf beschadigd. Dit als gevolg van het in vrijheid moeten handelen in een fundamenteel onmogelijke situatie. Door te moeten kiezen tussen opties waarmee men zich van het zelf vervreemdt, ontstaat een vicieuze cirkel die deze zelfbeschadiging versterkt. Deze vervreemding van het zelf zorgt ook voor een vervreemding van de omgeving, met isolatie tot gevolg.’
Date of Award1 Jan 2019
Original languageAmerican English
SupervisorM. Schreurs (Supervisor) & G. J. J. Biesta (Supervisor)

Cite this

'