Palliatieve zorg als inspiratiebron

  • van Irene Bentem

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Palliatieve zorg, zorg aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn, staat volop in de belangstelling. De vraagstelling voor dit literatuuronderzoek luidt: Waarin verschilt palliatieve zorg van andere, zogeheten reguliere zorg, specifiek beschreven vanuit het perspectief van normatieve professionalisering? Recente wetenschappelijke publicaties over palliatieve zorg, deels specifiek over de morele aspecten van het werk door de zorgverleners, werden bestudeerd en beschreven. Irene van Bentem concludeert dat de verschillen kleiner zouden moeten zijn dan wel gedacht wordt. Er is eerder sprake van een gradueel dan van een absoluut verschil. Ook in reguliere zorg zijn de kenmerken en waarden van palliatieve zorg, alsmede aandacht voor normatieve aspecten van professionaliteit, essentieel. Er is echter lang niet altijd ruimte (meer) voor. De kenmerken van palliatieve zorg zouden de norm moeten zijn voor alle patiƫntenzorg. Hopelijk kan de belangstelling voor palliatieve zorg, evenals aandacht voor normatieve professionalisering en vergelijkbare bewegingen als bijvoorbeeld de presentiebenadering, inspiratiebron zijn voor de zorg als geheel.
Date of Award1 Jan 2008
Original languageAmerican English
SupervisorW. Los (Supervisor) & H. Tenwolde (Supervisor)

Cite this

'