Partnergeweld voor en na een echtscheiding. Ervaringen van mishandelde vrouwen met de omgangsregeling

  • van K. Dokkum

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van een vraag van Stichting Zijweg naar ervaringen van vrouwen met ex-partnergeweld. Stichting Zijweg is een informatiepunt voor vrouwen die met huiselijk geweld te maken hebben. De stichting geeft informatie, verwijst naar advocaten en kan vrouwen eventueel doorverwijzen naar vrouwenopvangcentra. De stichting wordt onder andere benaderd door vrouwen die tijdens hun relatie geweld hebben ervaren en aangeven hebben dat het geweld na het verbreken van de relatie niet gestopt is. Het geweld kan doorgaan omdat zij kinderen hebben met hun ex-partner en daarom met hem in contact blijven staan vanwege omgangsregelingen. Volgens de stichting is het mogelijk dat het rechtssysteem de mannen de mogelijkheid geeft geweld te blijven gebruiken tegen hun ex-vrouw. Deze scriptie heeft inzichtelijk gemaakt hoe het geweld er uit ziet dat de vrouwen ervaren hebben tijdens en na hun relatie en welke rol het rechtssysteem hier in heeft en andere betrokken instanties. Er zijn vijftien vrouwen geïnterviewd over hun ervaringen met partnergeweld en ex-partnergeweld. In dit onderzoek is naar voren gekomen dat veel vrouwen niet alleen in de theorie bekende vormen van geweld hebben ervaren, maar dat vrouwen bijvoorbeeld het gebrek aan steun van hun partner ook als geweld aanmerken. Binnen instanties en binnen het rechtssysteem wordt een dergelijke vorm van geweld niet direct als geweld herkend en wordt daar dus ook geen rekening mee gehouden in de beslissingen rondom omgangsregelingen. Vrouwen zijn steeds verplicht de confrontatie met hun ex-partner aan te gaan en voelen zich hierbij onbeschermd tegen geweld.
Date of Award1 Jan 2017
Original languageAmerican English
SupervisorS. Saharso (Supervisor) & P. Bos (Supervisor)

Cite this

'