'Philip Morris was mijn leven, naast mijn gezin'. Een onderzoek naar ervaringen van masciluniteiten, autonomie en baanverlies van mannen van de Philip Morris-sigarettenfabriek in Bergen op Zoom

  • J. Aerts

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Op 4 april 2014 kregen 1231 van de 1371 werknemers van sigarettenfabriek Philip Morris in Bergen op Zoom te horen dat ze hun baan gingen verliezen. Uit onderzoek blijkt dat baanverlies een grote impact kan hebben op de masculiniteiten van oudere mannen. Daarnaast kunnen mannen in tijden van baanverlies in conflict komen met hun autonomie. In deze casestudie is daarom onderzocht middels kwalitatieve diepte-interviews hoe twaalf mannelijke oud-medewerkers van Philip Morris in de leeftijdscategorie 46 tot en met 61 jaar hun masculiniteiten hebben ervaren na baanverlies, met hierbij speciale aandacht voor de rol van autonomie. Het onderzoek bevestigt dat ervaringen van masculiniteiten in deze groep oud-medewerkers verbonden zijn met hun ervaringen van baanverlies en autonomie. In hun ervaringen van baanverlies en autonomie proberen de meeste mannen zoveel mogelijk vast te houden aan masculiniteiten die zij voorafgaand aan hun baanverlies ervaarden. De belangrijkste factor in hun ervaringen van masculiniteiten, gekoppeld aan baanverlies en autonomie is dat ze ook in de nieuwe situatie kunnen blijven voldoen aan de financiële verantwoordelijkheid die ze ervaren voor hun gezin. De mannen hebben tientallen jaren voor Philip Morris gewerkt en op die manier bestaanszekerheid ervaren. Werk blijkt voor deze groep van centraal belang te zijn voor hun gevoel van eigenwaarde en identiteit. Het merendeel van de respondenten kiest voor een kleine aanpassing van hun masculiniteiten door het baanverlies. Dit onderzoek bevestigt dat masculiniteiten van mannen fluïde zijn. Hun ervaringen van autonomie zijn relationeel. De mannen zijn niet zelfgericht in hun autonomie. Ook hun masculiniteiten vertonen een sterke relationele oriëntatie. Hun ervaringen van masculiniteiten geven hen houvast in hun ervaring van autonomie. Hun ervaringen van autonomie liggen in het verlengde van hun masculiniteiten. In die zin kleuren masculiniteiten de ervaringen van autonomie van de respondenten na het baanverlies.
Date of Award1 Jan 2017
Original languageAmerican English
SupervisorA. C. Suransky (Supervisor) & F. Pitstra (Supervisor)

Cite this

'