Piekervaringen in een humanistiek kader: de weg naar de Centaur.
: Een onderzoek naar de mogelijke rol van humanistisch geestelijk verzorgers in de ontwikkeling van het zelf naar aanleiding van piekervaringen.

  • Patrick van Wageningen

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Humanistisch geestelijke verzorging wordt begrepen als de begeleiding bij contrastervaringen. Contrastervaringen worden tot dusver vooral begrepen als de negatieve variant, zogeheten breukervaringen. Deze scriptie onderzoekt het begrip piekervaringen als invulling voor de positieve contrastervaring. Piekervaringen worden door Maslow begrepen als intense momenten van een dimensie van waarde die aanzet tot een ontwikkeling. Deze ontwikkeling kan leiden tot het stabiliseren van de piek in het dagelijks leven, zogeheten B-cognitie. Wilber stelt dat piekervaringen tijdelijke inkijkjes zijn in hogere staten en stadia van bewustzijn die ontwikkeling op gang brengen. Staten en stadia werken tevens op elkaar in om verschillende piekervaringen mogelijk te maken. Het Zelf kan zich door de piekervaring ontwikkelen richting een steeds inclusiever bewustzijn met als belangrijk richtpunt de Centaur. Alma spreekt over een diffuse ervaring van het goede die door verbeelding vorm kan krijgen. Jorna duidt de eenheidservaring als een transpersoonlijk moment dat de transformatie van het ik tot Enkeling op gang brengt. Overkoepelend kan er gesteld worden dat piekervaringen altijd binnen de context of het ontwikkelingsstadium van het Zelf begrepen dienen te worden. Hierom kunnen ze ook moreel verwerpelijk zijn voor hoger ontwikkelde subjecten. Het lijkt er bij Maslow, Wilber en Jorna op dat piekervaringen fungeren als een opstap richting een existentieel subject, door Wilber poetisch Centaur genoemd. Naast jargon bieden de auteurs ook praktische aanknopingspunten. Zo kan de humanistisch geestelijk verzorger zich richten op het aanleren van en begeleiden van meditatie, B-cognitie en verbeelding. Er zijn ook speculatieve nieuwe werkmogelijkheden voor de humanistisch geestelijk verzorger. De humanistisch geestelijk verzorger zou de stervensprocessen van het Zelf kunnen begeleiden die gepaard gaan met de piekervaring. Ook zouden ze samenwerkingen kunnen onderzoeken met therapeuten, technici, coaches of musici om te onderzoeken of en in welke context het wenselijk is om piekervaringen op te roepen, bijvoorbeeld door muziek, virtuele realiteit of psychedelische middelen.
Date of Award24 Sept 2021
Original languageDutch
SupervisorArjan W. Braam (Supervisor) & A. C. (Caroline) Suransky (Supervisor)

Cite this

'