Plan B, dat is roeien met de riemen die je hebt. Een fenomenologisch onderzoek naar een leefbaar evenwicht in een betekenisvolle zorgrelatie.

  • Edith Pieper

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

“Plan B, dat is roeien met de riemen die je hebt” Een fenomenologisch onderzoek naar een leefbaar evenwicht in een betekenisvolle zorgrelatie In dit zorgethisch onderzoek wordt nagegaan in hoeverre professionals in de zorgpraktijk voor volwassenen met een meervoudige handicap een balans vinden tussen zorg voor cliënten en zorg voor zichzelf. Het uitgangspunt hierbij is een betekenisvolle zorgrelatie; een liefdevol samenzijn waarin de cliënt, die sterk afhankelijk is van de professional, als waardevol mens kan verschijnen. Via diepte-interviews is data voor het onderzoek verzameld waarbij de IPA-methode is gebruikt om data te analyseren. Hieruit blijkt dat de professionals zich moeten verhouden tot verschillende spanningsvelden, bijvoorbeeld die tussen liefdevolle betrokkenheid en afstandelijke professionaliteit. Wanneer een professional liefde voelt voor de cliënt ervaart hij de zorg als minder zwaar. Tegelijkertijd kan hij zich schamen omdat hij merkt dat hij, vanwege zijn grote betrokkenheid, als professional minder serieus wordt genomen. De professionals uit het onderzoek zien dat mogelijkheden en steun om betekenisvolle zorg te bieden niet altijd aanwezig zijn. De vraag rijst welke zorg in de huidige omstandigheden nog haalbaar is.
Date of Award1 Jan 2018
Original languageAmerican English
SupervisorE. J. van Wijngaarden (Supervisor) & A. R. Niemeijer (Supervisor)

Cite this

'