Pluraliteit wordt Vitaliteit. Een kritisch filosofisch maatschappelijk onderzoek vanuit het boek 'Identiteit' (2012) van Paul Verhaeghe; met Dansen als enige antwoord.

  • van Stephan Haasteren

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

In deze scriptie wordt onderzocht wat de hedendaagse kapitalistische, neoliberale samenleving voor uitwerking heeft op het leven van het individu, en hoe dit mogelijk verbeterd kan worden. De scriptie begint met een contextuele analyse van het ontstaan van deze kapitalistische, neoliberale samenleving, en de uitwerkingen daarvan. Paul Verhaeghe schreef hier het boek ‘Identiteit’ (2012) over, dit boek zal semimonografisch besproken worden. Aan het eind zal de contextuele analyse, het boek van Verhaeghe en het maatschappelijk debat dat dit boek losmaakte verbonden worden in de zoektocht naar een antwoord. Via een filosofische denkexercitie beschrijft deze scriptie uiteindelijk de ontoereikendheid van deze antwoorden, en gaat op zoek naar een antwoord dat daadwerkelijk het dagelijks leven van het individu kan verbeteren; en komt uit bij dansen.
Date of Award1 Jan 2013
Original languageAmerican English
SupervisorR. G. A. Kaulingfreks (Supervisor) & M. Schreurs (Supervisor)

Cite this

'