Porselein op de trampoline

  • T. Klaassen

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

Doel: met dit onderzoek wil ik inzicht krijgen of en hoe kwetsbaarheid een plaats krijgt in het discours rondom de transitie jeugdzorg aan de hand van een casestudy te Bergen op Zoom. Typering: het betreft hier kwalitatief empirisch onderzoek en specifiek een discoursanalyse. Beperkingen: het betreft hier een kleinschalig onderzoek en specifiek een casestudy, waarbij afgevraagd moet worden of de uitkomsten op grote schaal valide en generaliseerbaar zijn. Tevens wordt het onderzoek uitgevoerd door een student in het kader van haar opleiding. Waarde: dit onderzoek levert een bijdrage aan de professionele ethische reflectie op de beleidsvorming van (gemeentelijke) beleidsmakers die het zorg- en hulpverleningsproces in de transitie tot stand moeten laten komen. Trefwoorden: kwetsbaarheid, regulier zorgsysteem met normen als eigen kracht, normaliseren en zelfredzaamheid, zorgethische reflectie, transitie jeugdzorg, casestudy Bergen op Zoom.
Date of Award1 Jan 2015
Original languageAmerican English
SupervisorA.B. Timmerman (Supervisor) & I. Hartog (Supervisor)

Cite this

'