Praten met je ogen en voelen met je buik, luisteren met je handen en kennen met je hart: Mensen met een ernstig meervoudige beperking en levenskunst

  • Lea Heinemans

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

In deze literatuurstudie staat de vraag centraal welke bijdrage kritische opvattingen van kwaliteit van leven - zoals gebruikt in onderzoek naar het leven van mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) - kunnen leveren aan de humanistische visie op levenskunst van Dohmen. Levenskunst gaat ervan uit dat mensen het leven in eigen beheer nemen. Mensen met een EMB kunnen daar echter niet aan voldoen. Een hypothese is daarom dat de ethiek van de levenskunst onvoldoende aandacht heeft voor minder autonome mensen. Geprobeerd is amendementen te geven waardoor levenskunst meer inclusief wordt voor mensen met een EMB. Hiertoe zijn visies op kwaliteit van leven uit burgerschapsethiek, zorgethiek en vriendschapsethiek onderzocht plus eigen werkervaringen. Op basis hiervan zijn de volgende adviezen geformuleerd: het loskoppelen van authenticiteit en autonomie; het breder opvatten van zelfontplooiing; de realisatie van fundamentele gelijkheid van mensen; aandacht voor de sterke relatie tussen zelfzorg en zorg voor de ander; en meer aandacht voor inclusie.
Date of Award1 Jan 2011
Original languageAmerican English
SupervisorC. M. Schuhmann (Supervisor) & F. J. H. Vosman (Supervisor)

Cite this

'