Psychotische ervaringen in de moderne samenleving

  • Jan Vrielink

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Psychotische ervaringen in de moderne samenleving` gaat over hoe meer begrip van te psychose kan ontstaan door de analogie met de moderne kunst te zien. Moderne kunst kan zowel wat betreft de vorm als de inhoud, ons een kader geven van waaruit de psychose geplaatst kan worden. In mijn scriptie geef ik een existentialistische interpretatie van de film 'fight club' om deze theorie te concretiseren. Daarnaast gebruik ik dit kunstwerk om te vertellen over de context waarin een psychose ontstaat. Deze context heeft natuurlijk te maken met de tijd waarin we leven, maar ook met de menselijke conditie te leven in een beweging tussen uitersten. Met deze scriptie heb ik een bijdrage willen leveren aan de vermindering van het isolement van mensen met psychotische ervaringen.
Date of Award1 Jan 2007
Original languageAmerican English
SupervisorH. A. Alma (Supervisor) & L. ten Kate (Supervisor)

Cite this

'