Ra Ra Wie ben ik? Over jongeren en hun persoonlijke ontwikkeling

  • Karlijn Snoeck

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Voor de master geestelijke begeleiding heb ik stage gelopen bij jeugdzorg, bij de organisatie Xonar. Hier heb ik gewerkt met jongeren die uit huis zijn geplaatst en residentieel verblijven in een groepshuis van de organisatie. De jongeren vertelden mij stoere, oppervlakkige verhalen. De verhalen gingen niet de diepte in omdat de jongeren vaak niet in staat waren om over zichzelf te reflecteren. De traditionele manier van geestelijke begeleiding werkte niet. De jongeren kwamen niet aan met levensvragen en namen zelf bijna niet het initiatief tot een gesprek. Ik wilde met de jongeren de diepte in, ik wilde met de jongeren in gesprek over henzelf. Om ze op deze manier te begeleiden bij de vorming van hun identiteit. De jongeren zitten in de levensfase waarbij ze hun identiteit vorm geven. Voor mijn afstudeerscriptie ben ik een kleinschalig empirisch onderzoek gestart om antwoord te krijgen op de volgende vraag: Welke bijdrage kan humanistische geestelijk begeleiding als groepsactiviteit leveren aan de identiteitsontwikkeling van jongeren? Om dit te bereiken heb ik een methodiek ontwikkeld. De methodiek is gebaseerd op het theoretisch kader dat bestaat uit verschillende theorie├źn over persoonlijke ontwikkeling, namelijk identiteitsontwikkeling volgens Erikson, morele ontwikkeling volgens Kohlberg en de ontwikkeling van zingeving volgens Fowler. De methodiek zelf bestaat uit vijf bijeenkomsten, waarin de jongeren activiteiten hebben uitgevoerd die te maken hebben met de ontwikkeling van hun identiteit. Het onderzoek heb ik uitgevoerd met vier jongeren, twee meisjes en twee jongens in de leeftijd van zestien en zeventien jaar. Ik heb gekozen voor een groepsactiviteit omdat jongeren makkelijker met leeftijdsgenoten praten dan met volwassenen. Jongeren spiegelen zichzelf aan andere jongeren en kunnen van elkaar leren door met elkaar in gesprek te gaan. Om hun groeiproces in de ontwikkeling van hun identiteit vast te kunnen stellen, heb ik voor en na de bijeenkomsten een interview gehouden met de jongeren. De bijdrage die humanistische geestelijke begeleiding kan leveren aan de identiteitsontwikkeling van jongeren is groot. De jongeren zijn door de bijeenkomsten gegroeid in hun persoonlijke ontwikkeling. Ze hebben zichzelf beter leren kennen door zichzelf en door de anderen. Ze hebben in de bijeenkomsten gewerkt aan hun zelfbeeld, aan hun waarden. Hierdoor zijn ze gestart met de ontwikkeling van hun identiteit en hun bron van zingeving. In het onderzoek volg je het groeiproces van de jongeren dat ze hebben doorgemaakt door de bijeenkomsten.
Date of Award1 Jan 2011
Original languageAmerican English
SupervisorY. A. M. Leeman (Supervisor), C. M. Schuhmann (Supervisor) & W. M. M. H. Veugelers (Supervisor)

Cite this

'