Raadswerk voor de student va nu. Identiteitsontwikkeling, geestelijke weerbaarheid, normatieve professionalisering en democratisch en pluriform samenleven

  • Leoni Pek

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

“Wat kan studentenraadswerk – geïnspireerd door het humanistische gedachtegoed – voor de student van nu betekenen?”. Op basis van humanistische literatuur uit binnen- en buitenland heb ik een kijkkader voor het studentenraadswerk ontwikkeld, met als kernbegrippen: identiteitsontwikkeling, geestelijke weerbaarheid, normatieve professionalisering en democratisch en pluriform samenleven. Vervolgens heb ik 461 bliksemenquêtes afgenomen onder studenten, drie focusgroepen georganiseerd met 26 studenten en zes actuele praktijken onderzocht in Wageningen, Leiden en Delft. De studenten blijken niet op zoek te zijn naar hulp, maar zoeken een rustpunt waar ze hun ervaringen kunnen delen en kunnen reflecteren op hun identiteitsontwikkeling en eigen (professionele) handelen. Daarnaast geven de studenten aan dat ze interesse hebben in procescoaching tijdens projectwerk, trainingen voor studentenbesturen, intervisie bij stage- en scriptiebegeleiding, excursies om anderen beter te leren kennen en meer gebruik van social media. Reflectie, dialoog, erkenning en co-creatie in een sfeer van veiligheid, vertrouwen en empathie zijn veelgebruikte methoden in de actuele praktijken. Aspecten die ik weinig terug heb gezien zijn: multiple belonging, meerstemmigheid en paradoxaliteit. Hier liggen uitdagingen voor het werkveld. De professionals kunnen hun gereedschapkist uitbreiden en mogen op zoek naar heldere speerpunten.
Date of Award1 Jan 2014
Original languageAmerican English
SupervisorY. A. M. Leeman (Supervisor) & H. Bosma (Supervisor)

Cite this

'