Rechtvaardigheid in een woningverduurzaming met mede-eigenaarschap
: Een radicaaldemocratisch perspectief op de VvE verduurzaming

  • Maud Taborsky

Student thesis: Master's Thesis: BKS

Abstract

VvE's hebben te maken met problematiek rondom verduurzaming die nauwelijks van toepassing is op andere particuliere woningeigenaren. Voor bijna alle beslissingen met betrekking tot verduurzaming moet driekwart van de eigenaren vóór stemmen. Dit zorgt ervoor dat de verduurzaming stagneert of dat, wanneer er wel een besluit wordt genomen, de maandelijkse kosten stijgen en niet alle eigenaren deze kosten kunnen dragen. Dit roept vragen op omtrent rechtvaardigheid. In deze thesis wordt deze problematiek geanalyseerd aan de hand van de driedimensionale theorie van politiek filosoof Nancy Fraser en toegepast op een casestudy van een grote VvE in Amersfoort. Deze analyse leidt tot de conclusie dat binnen deze casestudy alle drie de dimensies van belang zijn om een rechtvaardige verduurzaming te bewerkstelligen. Dit komt doordat onrechtvaardigheden binnen de ene dimensie ook onrechtvaardigheden binnen de andere dimensies kunnen veroorzaken.
Date of Award30 Jun 2023
Original languageDutch
SupervisorMelissa J. Sebrechts (Supervisor) & Margot Joris (Supervisor)

Cite this

'