Richting passend werk. De betekenis van loopbaanprojecten voor de persoonlijke zingeving van werkzoekende 20/30-ers

  • Stella Martens

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Werkzoekende 20/30-ers krijgen te maken met een krappe arbeidsmarkt waar van de werknemer bovendien veel flexibiliteit en eigen verantwoordelijkheid in het vormgeven van de loopbaan wordt verwacht. Vanuit de wens meer richting te willen geven aan het proces van werk zoeken namen de tien geïnterviewde werkzoekende 20/30-ers deel aan een loopbaanproject, gericht op de ontwikkeling van instrumentele vaardigheden en loopbaanidentiteitsontwikkeling. In dit onderzoek werd onderzocht wat de betekenis van werkzoekend zijn is voor de persoonlijke zingeving van 20/30-ers en welke steun deelname aan loopbaanprojecten biedt in het omgaan met werkzoekend zijn en voor de persoonlijke zingeving. Het onderzoek wijst uit dat werkzoekend zijn van negatieve invloed is op het vermogen zinbehoeften op een positieve manier invulling te geven. Deze zinbehoeften zijn doelgerichtheid, morele rechtvaardiging, competentie, eigenwaarde, begrijpelijkheid en verbondenheid. De twee onderzochte loopbaanprojecten bieden een krachtige leeromgeving voor het expliciteren en ontwikkelen van een loopbaanidentiteit, die 20/30-ers in staat stelt hun loopbaan zelf vorm te geven en doelgericht te handelen. De tijdens het project ontwikkelde instrumentele vaardigheden bieden de mogelijkheid om het opgedane zelfinzicht pragmatisch in te zetten in de zoektocht naar een baan. De mogelijkheid ervaringen te delen met en te leren van leeftijdsgenoten in een vergelijkbare situatie vervulde de behoefte aan verbondenheid en was voor het grootste deel van de 20/30-ers een steun in een periode van twijfel, vragen en zoeken naar richting.
Date of Award1 Jan 2015
Original languageAmerican English
SupervisorY. A. M. Leeman (Supervisor) & I. de Groot (Supervisor)

Cite this

'