Ruimte hebben en ruimte geven
: De beleving van intergenerationeel samenwonen door Nederlandse families

  • Margriet Hunse

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Het doel van deze masterthesis is om inzicht te krijgen in de ervaringen van Nederlandse families die vanuit een positieve keuze intergenerationeel samenwonen. De eerste generatie van de grootouders wordt onderzocht, en de tweede generatie, die bestaat uit (schoon)kinderen die met hun gezin bij de eerste generatie wonen.
Bij intergenerationeel samenwonen is sprake van verschillende lagen van wederkerigheid. In de eerste plaats is er wederkerigheid in de vorm van dagelijks bijspringen over en weer. Daarnaast is er sprake van uitgestelde wederkerigheid. Dat houdt in dat in eerste instantie voornamelijk de eerste generatie zorg aan de tweede generatie verleent, die banen en het grootbrengen van kinderen combineert (Macat, 2017). Na verloop van tijd vindt er een verschuiving plaats waarbij de tweede generatie de zorg oppakt voor de eerste generatie, die door de tegenomen leeftijd ondersteuning nodig heeft. Het ontvangen van deze toekomstige zorg is echter voor de eerste generatie niet vanzelfsprekend (Bos et al., 2021). Een nog diepere laag van wederkerigheid ontstaat uit liefde en verbondenheid tussen de gezinsleden (Selig et al. 1991). Daaruit vloeit een wens voort van beide generaties om bij te dragen aan het thuisgevoel van elkaar. Daarbij is het wel belangrijk om de eigen ruimte te bewaken en de ruimte van de ander te respecteren.
De eerste generatie ervaart het als een voorrecht om de kleinkinderen van zo dichtbij te zien opgroeien, en voor de leden van de tweede generatie heeft het een meerwaarde om de hun ouders heel goed leren kennen. Intergenerationeel samenwonen draagt bij aan zingeving door verbondenheid, coherentie en ook opschudding (Derkx, 2019). Intergenerationeel samenwonende families beschikken niet alleen over voldoende ruimte, ze ervaren ook voldoende ruimte. Dat, gecombineerd met het diepgewortelde gevoel thuis te zijn, draagt bij aan het functioneren als autonome personen (Laceulle, 2018). Deze thesis brengt voorwaarden voor intergenerationeel samenwonen in kaart en sluit af met een overzicht van succesfactoren.
Date of Award21 Jul 2023
Original languageDutch
SupervisorPien Bos (Supervisor) & Margot Joris (Supervisor)

Cite this

'