Samen tegen eenzaamheid. Afstudeeronderzoek naar de invloed van de WMO en Welzijn Nieuwe Stijl op eenzaamheid

  • Anne Schoonderwoerd

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

De afgelopen jaren hebben er belangrijke veranderingen plaatsgevonden op het gebied van zorg en welzijn. Er wordt toegewerkt naar een participatie-samenleving en om dit te verwezenlijken is in 2007 de WMO van start gegaan. Het centrale doel van de WMO is, dat elke burger kan meedoen in de samenleving, zowel de kwetsbare als de weerbare burgers. Na evaluatie van de WMO werd in 2010 het programma ‘Welzijn Nieuwe Stijl’ geïntroduceerd met als uitgangspunt een nieuwe impuls te geven aan de uitvoering van de WMO. Dit brengt de vraag met zich mee wat deze nieuwe ontwikkelingen richting een participatie-samenleving betekenen voor de mensen die leven in eenzaamheid. In de WMO of ‘Welzijn Nieuwe Stijl’ staat echter niets expliciets hierover benoemd, maar er dient in de praktijk wel met eenzaamheid om te worden gegaan. Dit is een onderzoek naar de invloed van de WMO en ‘Welzijn Nieuwe Stijl’ op eenzaamheid. In mijn afstudeeronderzoek richt ik mij op de ervaringen van professionals met eenzaamheid en sociaal isolement gegeven de WMO en ‘Welzijn Nieuwe Stijl’ binnen de gemeente Nieuwegein.
Date of Award1 Jan 2014
Original languageAmerican English
SupervisorA. A. M. Jorna (Supervisor) & M. Schreurs (Supervisor)

Cite this

'