Schuilt er kracht in de daad van moreel beraad? Een zorgethische studie naar moreel beraad in de praktijk van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis.

  • A. Combee

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Date of Award1 Jan 2018
Original languageAmerican English
SupervisorC. J. W. Leget (Supervisor) & M. A. Visse (Supervisor)

Cite this

'