Shared Decision Making door Arts, Patiënt en Geestelijk Begeleider. Een verkenning van de mogelijke bijdrage van de geestelijk begeleider aan het gezamenlijk besluitvormingsproces in de medische praktijk

  • van F. Pernis

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Shared Decision Making (SDM) is een besluitvormingsmodel dat wordt aangemerkt als de ideale manier om tot een gezamenlijk besluit te komen, maar dat moeizaam geïmplementeerd blijkt te worden in de medische praktijk. Dit afstudeeronderzoek gaat in op de vraag welke bijdrage de geestelijk begeleider kan leveren aan het bevorderen van het ideaal van SDM in de medische praktijk. Aan de hand van belemmerende en bevorderende factoren voor de implementatie van SDM wordt inzicht verschaft in een mogelijke verbinding tussen SDM en geestelijke begeleiding om zowel de implementatie van SDM te bevorderen alsook een aanvulling op de werkzaamheden van de geestelijk begeleider te introduceren. Op basis van een literatuurstudie en Nederlandse casuïstiek wordt aannemelijk gemaakt dat de geestelijk begeleider zowel in theorie als in praktijk een positieve bijdrage kan leveren aan het bevorderen van SDM. Uit de resultaten blijkt onder meer dat een bijdrage van de geestelijk begeleider aan het individuele keuzeproces, waar de focus van dit onderzoek op ligt, niet los gezien kan worden van de rol die geestelijke begeleiding speelt op instellingsniveau. Ter validatie en specificatie van de onderzoeksresultaten wordt vervolgonderzoek aangeraden.
Date of Award1 Jan 2015
Original languageAmerican English
SupervisorA. Ljamai (Supervisor) & W. Seekles (Supervisor)

Cite this

'