Shared Decision Making voor vrouwen met borstkanker; persoonlijke waarden in de behandelkeuze.

  • F.R. Bosman

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

Het doel van dit onderzoek is om na te gaan of het proces van shared decision making (SDM) een goede methode is om zorg te bieden die aansluit bij persoonlijke waarden van de patiënt. Dit is onderzocht bij vrouwen met borstkanker. Een fenomenologisch empirisch onderzoek naar de ervaring van vijf vrouwen met borstkanker in Nederland toont de persoonlijke situatie waarin patiënten een keuze moeten maken. Tevens is een studie van 30 internationale wetenschappelijke artikelen over het patiëntenperspectief en de effecten van SDM bij borstkanker over de laatste 10 jaar gemaakt. Uit dit onderzoek blijkt dat patiënten hun besluit willen baseren op de voorkeur van de arts en instemmen met de aangeraden behandeling. De motieven waarop de keuzen gebaseerd zijn vloeien vooral voort uit de behoefte te overleven. Bij aanvang van de behandeling zijn de vrouwen overrompeld door de diagnose. Vanuit zorgethisch perspectief wordt geconcludeerd dat SDM een extra belasting betekent in de beginfase na de diagnose borstkanker. De behoefte aan inspraak neemt gedurende de behandeling toe. Een aanbeveling is dat de begeleiding bij de besluitvorming afgestemd is op de individuele patiënt. Het is wenselijk dat artsen bij iedere stap in het proces nagaan in hoeverre de patiënt mee wil beslissen. Trefwoorden: Shared decision making, borstkanker, patiëntenperspectief, zorgethiek
Date of Award1 Jan 2014
Original languageAmerican English
Supervisorvan den S. Hooff (Supervisor) & A.B. Timmerman (Supervisor)

Cite this

'