Slachtoffers van mensenhandel tussen seculiere en religieuze hulpverlening.

  • F. Bergmans

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

In dit kwalitatieve onderzoek staat de hoofdvraag naar verschillende referentiekaders die een rol spelen binnen de hulpverlening voor slachtoffers van mensenhandel centraal. Enerzijds de Nederlands seculiere hulpverlening, anderzijds de Afrikaanse kerkleiders. Dit onderzoek werd opgezet toen Stichting Fairwork binnen het werkveld merkte dat er een veel onbekendheid is over religie. Na vooronderzoek naar de Nigeriaanse slachtoffers van mensenhandel, waar er veel van zijn in Nederland, kwam naar voren dat de Afrikaanse kerk, met name de Pinkstergemeente ook een belangrijke rol speelt. Dit is een empirisch onderzoek. Hiervoor zijn zes Nederlandse hulpverleners en vijf Afrikaanse kerkleiders geïnterviewd. Binnen het onderzoek is gekeken naar de twee verschillende referentiekaders, die ogenschijnlijk tegenstrijdig zijn. Enerzijds gericht op het individu en met een psychologische methodiek, anderzijds een spiritueel kader gericht op de community. De voornaamste conclusie uit het onderzoek is dat het referentiekader niet vaststaand en dichotoom is, maar iets dat constant in beweging is. Er zijn meerdere referentiekaders en die kunnen in wrijving of botsing met elkaar zijn. Binnen dit onderzoek is het referentiekader geoperationaliseerd door te kijken naar het willen en het kunnen. Er is op dit moment geen samenwerking tussen de Nederlandse hulpverlening en de Afrikaanse kerken, wellicht kunnen deze twee referentiekaders elkaar aanvullen. Trefwoorden: mensenhandel, hulpverlening, referentiekader, Pinkstergemeente, Nederland, Nigeria, Afrikaanse kerkleiders, seculier, religie, spiritueel, dichotoom, beweging.
Date of Award1 Jan 2018
Original languageAmerican English
SupervisorL. ten Kate (Supervisor), C Suransky (Supervisor) & van R. Dijk (Supervisor)

Cite this

'