Sociotechniek in de zorg: ideaal en werkelijkheid

  • Gerben Sanders

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Sinds het begin van de 21ste eeuw zijn zelfsturende teams een aandachtsgebied van de Nederlandse zorgsector. In dit literatuuronderzoek wordt de geschiedenis van het concept sociotechniek besproken, evenals de geschiedenis van zelfsturende teams. Die twee paden leiden tot een uiteindelijke beeld van zelfsturing en zelfsturende teams in de zorgsector, aan de hand van een grondige literatuuranalyse over dit onderwerp. De humaniserende, als ook de bedrijfseconomische waarde van zelfsturende teams komt aan de orde en er wordt gekeken naar de toekomst van dit onderwerp in relatie tot de zorgsector. Tussendoor is er tijd voor een uitstapje naar wat de sociocratie van Endenburg en de sociotechniek eventueel gemeen hebben.
Date of Award1 Jan 2014
Original languageAmerican English
SupervisorA. J. J. A. Maas (Supervisor) & R. H. C. Meij (Supervisor)

Cite this

'