SPELEN MET HET DONKER
: Zorgethisch participatief actieonderzoek naar de verbinding van MBO4 studenten met klimaatverandering

  • Marijke Melissen

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

Klimaatverandering zal leiden tot steeds meer maatregelen om ermee om te gaan. Deze maatregelen grijpen in op het leven van iedere burger. Zowel in het maatschappelijk debat als bij de deliberatieve vormen van democratie die hierbij ingezet worden is de stem van de MBO opgeleide jongere weinig aanwezig. In het onderwijs wordt klimaatverandering doorgaans benaderd vanuit een beheersingsperspectief terwijl het bij uitstek een probleem is dat raakt aan bestaande waarden. Om het perspectief van jongeren zichtbaar te maken is er behoefte aan participatieve, interdisciplinaire, creatieve benaderingen om de verbeelding die nodig is om deze waarden te bevragen aan te boren.
Voor deze thesis is zorgethisch onderzoek verricht. In het theoretisch deel is gebruik gemaakt van zorgethische auteurs om te onderzoeken wat een caring democracy, die Tronto beschrijft, inhoudt voor de verantwoordelijkheid van burgers ten aanzien van de niet-menselijke wereld en de verre ander in plaats en tijd. Vervolgens is gekeken naar wat klimaatverandering voor jonge mensen betekent en welke rol het onderwijs daarin vervult. MBO 4 studenten blijken voornamelijk opgeleid te worden om zich te conformeren aan bestaande normen.
Voor het empirisch deel is onderzoek gedaan met 14 tweedejaars MBO-4 studenten door het creƫren van vrije onderzoeksruimte om met creatieve middelen hun verbinding met klimaatverandering te onderzoeken. Deze studenten hebben 5 werken gemaakt waarmee zij hieraan uiting geven.
Uit de dialectische verbinding van de inzichten uit het empirische deel met de theorie bleek dat, hoewel de verbinding van deze studenten met klimaatverandering omgeven is met veel onzekerheid, er wel degelijk sprake is van betrokkenheid met en bezorgdheid ten aanzien van dit thema. Deze studenten kunnen zich moeilijk identificeren met de bestaande manieren om dat duidelijk te maken. Daarbij worden deze studenten doorgaans aangemoedigd zich te conformeren in plaats van hun eigen geluid te laten horen. Vrije onderzoeksruimte kan gelegenheid bieden dat eigen geluid te ontwikkelen en via het gemaakte werk de verbinding van binnen- met buitenwereld te leggen. Het is aan die buitenwereld de aandacht op te brengen dat geluid te verstaan.
Date of Award24 Aug 2021
Original languageDutch
SupervisorCarlo J. W. Leget (Supervisor) & Alistair R. Niemeijer (Supervisor)

Cite this

'