Spelen op de horizon tussen onze hemel en aarde: Ontwerponderzoek naar het gebruik van theater in het voortgezet speciaal onderwijs voor de ontwikkeling van toekomstbewustzijn

  • J. Delsasso

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

In dit onderzoek heb ik samen met betrokkenen van het FutureMe project in kaart gebracht wat de karakteristieken zijn van theaterlessen, die bijdragen aan de ontwikkeling van het toekomstbewustzijn van leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs. Aan de hand van interviews en een literatuurstudie heb ik ontwerpprincipes voor deze lessen opgesteld. Op basis van deze ontwerpprincipes heb ik twee voorbeeldlessen ontworpen. In een focusgroep van betrokkenen van FutureMe heb ik gereflecteerd op de kwaliteit van de ontworpen lessen en ontwerpprincipes. Uit dit onderzoek komt naar voren dat bij de begeleiding van theaterlessen in het speciaal onderwijs veel geïnvesteerd moet worden in de relatie tussen de docent en de leerlingen. Daarnaast is het belangrijk om de kunstzinnige kwaliteit van de theaterlessen te waarborgen, zodat leerlingen zich betrokken voelen bij het gemaakte theater en nieuwe inzichten kunnen ontlenen aan dit theater. Bij het ontwikkelen van toekomstbewustzijn is er sprake van zowel een persoonlijke als een maatschappelijke oriëntatie. Voor toekomstbewustzijn is het belangrijk dat men vanuit een positieve en krachtige houding naar de toekomst leert kijken zonder structurele barrières en ongelijkheden over het hoofd te zien. Theaterlessen kunnen zich in het beste geval richten op zowel de persoonlijke ontwikkeling van toekomstbewustzijn als op het gezamenlijk werken aan sociale en maatschappelijke verandering.
Date of Award1 Jan 2020
Original languageAmerican English
SupervisorI. de Groot (Supervisor) & W. Sanderse (Supervisor)

Cite this

'