Spinoza's beeld van de natuur in het raadsgesprek

  • van Eva Ooijen

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

De scriptie onderzoekt in hoeverre Spinoza’s beeld van de natuur een bijdrage kan leveren aan de theorie en praktijk van het humanistisch raadsgesprek, met name aan de begrippen aanvaarden en vrijheid daarin. De humanistisch geestelijk verzorger helpt mensen met gebeurtenissen of situaties waar vaak een onvermijdelijk element inzit, zoals dood, ziekte, verlies, onvermogen of geweld. We noemen iets onvermijdelijk als de cliënt er zelf geen invloed op kan hebben. De vraag is dan in hoeverre de cliënt kan omgaan met deze situaties en er verantwoordelijkheid voor kan nemen, als hij geen enkele invloed heeft op deze situatie. Een deel van het antwoord ligt erin besloten hoe de cliënt de gebeurtenis beziet, aanvaardt of kent. Spinoza beschrijft in de Ethica de samenhang tussen menselijke vrijheid, een gedetermineerde natuur en kennen. Volgens Spinoza kan de mens vrijheid verwerven door het leren kennen van de natuur en haar wetmatigheden. De scriptie onderzoekt Spinoza’s beeld van de natuur aan de hand van de Ethica en aan de hand van het werk van Gilles Deleuze en Theo Zweerman over Spinoza. In de scriptie wordt uiteindelijk onderzocht wat de consequenties zijn van de inpassing in het humanistisch raadswerk van centrale begrippen uit Spinoza’s beeld van de natuur voor de dilemma’s rond aanvaarden en vrijheid.
Date of Award1 Jan 2013
Original languageAmerican English
SupervisorL. ten Kate (Supervisor) & van Monique Dijk (Supervisor)

Cite this

'