Spreken is zilver, luisteren is goud!

  • Annette Koops

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Deze scriptie gaat over het begeleiden van dialogen in het middelbaar onderwijs. Het belang van dialogen in het onderwijs wordt breed erkend. Toch blijkt dat er in de praktijk nog weinig aandacht wordt besteed aan het voeren van dialogen. Een mogelijke reden hiervoor is het ontbreken van praktische handvatten. Dit onderzoek heeft tot doel om docenten, door middel van een lessenserie, te ondersteunen bij het aanleren van dialogische vaardigheden. In de eerste fase van dit onderzoek heb ik aan de hand van een literatuurstudie en interviews met ervaringsdeskundigen de kenmerken, vaardigheden, voorwaarden en aandachtspunten bij het voeren van dialogen in kaart gebracht. Veiligheid in de groep kwam, daarbij naar voren als één van de belangrijkste voorwaarden voor het voeren van een dialoog. De groepsindeling, de keuze van het onderwerp en de rol van de docent kunnen de veiligheid en openheid van het gesprek beïnvloeden en vormen daarmee belangrijke aandachtspunten. De uitkomsten van de literatuurstudie en de interviews heb ik samengevat in een aantal ontwerprichtlijnen, die de basis vormen voor de lessenserie. De lessenserie bestaat uit vijf lessen: les één gaat over luistervaardigheden; in les twee wordt aandacht besteed aan de verschillende kanten van een dilemma; les drie gaat over manieren om jezelf te uiten; in les vier oefenen de leerlingen met uitnodigend gedrag en les vijf is een afsluitende les waarin alle vaardigheden samenkomen in een slotdialoog. De lessen zijn in de praktijk getest, geobserveerd en geëvalueerd. Uit de try-out kwam onder andere naar voren dat de leerlingen zichzelf bij aanvang van de lessenserie al dialoogvaardig vonden. De oefeningen die leerlingen bewust maakten van hun eigen ontwikkelpunten werden, zowel door de leerlingen als door de docent, het meest positief beoordeeld. Het onderzoek heeft geresulteerd in een docentenhandleiding met daarin: theorie over het voeren en begeleiden van dialogen, een overzicht van de belangrijkste dialogische vaardigheden, richtlijnen voor het kiezen van een gespreksonderwerp, richtlijnen voor het indelen van groepen, aanwijzingen om de gespreksbeurten te verdelen en tot slot een voorbeeldlessenserie.
Date of Award1 Jan 2011
Original languageAmerican English
SupervisorW. M. M. H. Veugelers (Supervisor) & I. de Groot (Supervisor)

Cite this

'