Stilte en rust: een literatuuronderzoek naar de plaats van stilte en rust in humanisme

  • van Sandra Zeeland

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Wat kan stilte, zoals door de filosoof Josef Pieper opgevat, bijdragen aan humanisme? Om het begrip humanisme nader te kunnen bepalen wordt uitgegaan van de visie van Jaap van Praag op humanisme. Voor Pieper is het belang van de rust gelegen in het gegeven dat door die rust de mens mens blijft. Voor Pieper is het feest de innerlijke oorsprong van de rust. En het meest feestelijke feest dat gevierd kan worden is voor Pieper het cultische feest; de verankering in het goddelijke is essentieel. De zin van het feest kan begrepen worden om op een niet-alledaagse manier de instemming met de wereld en het leven te laten blijken. Pieper legt de nadruk op de rust als het kunnen beamen van wie men is als mens. Het gedachtegoed van Cornelis Verhoeven wordt ter hand genomen om nader in te gaan op stilte en humanisme. De scriptie sluit af met het benoemen van de verschillende aspecten van stilte die wel en niet terug te vinden zijn in humanisme en welke waarde deze aspecten voor humanisme hebben.
Date of Award1 Jan 2012
Original languageAmerican English
SupervisorC. W. Anbeek (Supervisor) & P. H. J. M. Derkx (Supervisor)

Cite this

'