Stuk Werk?
: Een zorgethisch onderzoek naar de interactie tussen onzekere werkomstandigheden en leven

  • Tarah Rigterink

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

Dit onderzoek gaat over stukwerkers, mensen die betaald krijgen en een arbeidscontract afsluiten per geproduceerd ‘stuk’. In Nederland neemt het aantal mensen dat werkt op basis van een stuk-contract in de afgelopen jaren steeds verder toe. Stukwerk kan worden gezien als het huidige toppunt van onzeker werk, en wordt vaak in verband gebracht met de term bestaansonzekerheid. Ook wordt stukwerk vaak gezien als resultaat van politieke ontwikkelingen zoals flexibilisering van de arbeidsmarkt die plaatsvinden onder neoliberaal beleid. Deze thesis is een zorgethisch onderzoek naar stukwerk aan de hand van de concepten bestaansonzekerheid en neoliberalisme op basis van zowel empirische als theoretische bronnen. Het empirisch onderzoek is een eerste verkenning van de ervaringen van stukwerkers in Nederland, waarbij ik me specifiek heb gericht op fietskoeriers in Amsterdam die werken voor Uber. Het literatuuronderzoek richt zich op de maatschappelijk-politieke context waarin stukwerk zich bevindt. Het uiteindelijk doel van deze verkenning is te reflecteren op wat goede zorg betekent voor mensen die werken op basis van een stuk-contract en in het algemeen voor arbeiders in de huidige samenleving.
Uit de analyse en discussie van de theoretische en empirische bevindingen blijken elementen van bestaansonzekerheid op verschillende manieren aanwezig in de levens van de fietskoeriers. Op meerdere vlakken bestaan spanningen tussen de literatuur en de ervaringen van de mannen, voornamelijk met betrekking tot het werk.
De verhalen van de mannen illustreren verder niet-zorgzame effecten van neoliberaal beleid, zoals structurele ongelijkheid en de overheersing van marktlogica in het beleid van Uber en van de overheid.
Date of Award22 Sept 2022
Original languageDutch
SupervisorPieter Dronkers (Supervisor)

Cite this

'