Te koop: democratie. De prijs van participatie
: Exploratief afstudeeronderzoek naar opvattingen en gedrag van participatieconsultants.

  • Kasper Boer

Student thesis: Master's Thesis: BKS

Abstract

Met de toename van burgerparticipatie is een markt ontstaan voor participatieconsultants. Zij worden door overheden en private partijen ingezet om te helpen bij het maken van beleid en inrichting te geven aan participatieprocessen. Van burgerparticipatie is bekend dat, wanneer niet zorgvuldig georganiseerd, deze een aantal schadelijke uitkomsten kan hebben. Over de rol en opvattingen van participatieconsultants is weinig bekend, terwijl zij een belangrijke rol innemen bij het verspreiden van idee├źn over participatie en de vormgeving van participatieprocessen. Dit onderzoek tracht meer inzicht te geven in de visie van participatieconsultants op participatie en democratie, hoe deze visie zich in de praktijk vertaalt naar handelen en hoe participatieconsultants zich verhouden tot lokale overheden. Hierbij is gekeken naar de visie van gemeenten op participatieconsultants en de visie van participatieconsultants op participatie en democratie. Ook zijn drie factoren onderzocht die mogelijk samenhangen met visie van participatieconsultants.
Date of Award12 Aug 2022
Original languageDutch
SupervisorMenno E. A. Hurenkamp (Supervisor) & Isolde de Groot (Supervisor)

Cite this

'