Thuis is ergens tussen herkomst en toekomst: een literatuuronderzoek

  • (Lidwien) L.G.M. Raaphorst

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

In dit literatuuronderzoek wordt onderzocht wat vluchtelingen, ballingen en sommige migranten ervaren als ze buiten hun vaderland een nieuw thuis moeten creëren. Volgens de algemene visie is dit een moeizaam proces met aan het eind op alle denkbare fronten verlies. Maar iedere thuisloze is uniek en hun leven moet niet als een anomalie gezien worden. Verlies van thuis heeft een existentiële dimensie omdat het de beschutte plek biedt voor onze fundamentele psychische ontwikkeling. Creëren van een nieuw thuis is mogelijk als verbanden met het zelf, de familie en de maatschappij hersteld worden zodat erkenning en toekomstperspectief gevonden kunnen worden.
Date of Award1 Jan 2008
Original languageAmerican English
SupervisorA. Smaling (Supervisor) & J. A. Gupta (Supervisor)

Cite this

'