Tijdelijk en telkens opnieuw : een onderzoek naar zingeving in een levensverhaal

  • Pauline Gibson

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

In dit onderzoek staat Rien centraal. In 2004 pleegde hij suïcide. Het eerste gedeelte van het onderzoek is fenomenologisch van aard. Onderdompeling in de nagelaten levensdocumenten resulteert in het schrijven van Riens levensverhaal. Twee interviews met nabestaanden worden hierin verwerkt. Hierop volgt literatuuronderzoek aangestuurd door vragen over zingeving en raadswerk die naar voren kwamen tijdens de onderdompeling. Er wordt een interpretatieve analyse van de zingevingaspecten van Riens leven gemaakt. Zin wordt begrepen als samenhang. Aandacht wordt besteed aan de zingeving van ‘niet-standaard’ mensen. De concepten kwartiermaken en strijdigheid worden beschreven om de urgentie van een inclusieve aanpak van zorg te benadrukken. Hoe kan een gastvrij onthaal voor iedereen, ‘standaard en niet-standaard’ burgers, gewaarborgd worden? In een beschrijving van raadswerk onderzoek ik hoe een narratieve benadering van raadswerk, de presentietheorie en een spirituele benadering van professionaliteit borg kunnen staan voor een goed raadsgesprek. Verbondenheid, verbeeldingskracht, affecten en gezamenlijkheid blijken ook belangrijke kenmerken van zingeving. Tenslotte wordt ingegaan op het belang van nazorg voor naasten na zelfdoding en het vraagstuk van een zelfgekozen levenseinde.
Date of Award1 Jan 2008
Original languageAmerican English
SupervisorTon Jorna (Supervisor), A. Smaling (Supervisor) & D. Kal (Supervisor)

Cite this

'