Tijdsdruk in de studententijd. Een kwalitatieve studie naar de gevoelens en ervaringen van studenten rondom tijdsdruk.

  • L. Vrooman

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

In deze kwalitatieve studie is onderzocht wat tijdsdruk betekent voor studenten gedurende hun studententijd en wat voor gevoelens ze bij tijdsdruk ervaren. De ervaring van tijdsdruk wordt ingebed in de gedeeltelijke prestatiemaatschappij waarin het belang van succes en presteren en de overmaat aan mogelijkheden benadrukt worden. Door middel van tien interviews met studenten is de betekenis van tijdsdruk inzichtelijk geworden. Hierbij is met name aandacht besteed aan de ervaringen en gevoelens die de studenten hebben bij tijdsdruk. Duidelijk is geworden dat alle tien de studenten ervaringen van tijdsdruk hebben. Tijdsdruk ontstaat met name doordat de studenten te veel moeten doen binnen te weinig tijd, of als een deadline in zicht is. Deze ervaring wordt door de studenten als negatief beoordeeld. Bij deze ervaring van tijdsdruk komen gevoelens van stress, frustratie, onzekerheid en angst naar voren. Op het moment dat tijdsdruk voorbij is worden gevoelens van blijdschap, trots en opluchting ervaren.
Date of Award1 Jan 2018
Original languageAmerican English
SupervisorE. M. Grootegoed (Supervisor) & Y. A. M. Leeman (Supervisor)

Cite this

'