TOEGANG ONTSLOTEN : de psychosomatische fysiotherapie bezien in het licht van de filosofie van Merleau-Ponty

  • den Jan Haan

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

De vraagstelling van de scriptie: hoe kan ik de meerwaarde van de psychosomatische fysiotherapie (PSF) ten opzichte van de reguliere fysiotherapie begrijpen in de termen van het corps-sujet van Merleau-Ponty. De meerwaarde van de PSF ten opzichte van de reguliere fysiotherapie is dat de psychosomatische fysiotherapeut (PSF’er) verdergaande kennis bezit op die gebieden waarop ook de reguliere fysiotherapie opereert. Tevens is de PSF’er geschoold en kundig op het specifieke werkterrein waar er sprake is van matige en ernstige complexiteit: daar waar bij de cliënt van de PSF ernstige problematiek heerst betreffende beweging en zelfinterpretatie. Bij deze cliënten is de existentie verstoord, is de toegang tot de wereld in meer of mindere mate gesloten. Merleau-Ponty biedt een zienswijze die de fenomenen die zich bij de PSF aandienen verder kan verklaren. Dit is onder andere duidelijk gemaakt aan de hand van fantoomproblematiek en anosognosie. De genoemde zienswijze wordt gearticuleerd door het corps-sujet met daarin de onderverdeling naar habitueel en actueel lichaam. Met het corps-sujet geeft Merleau-Ponty aan dat existentie altijd een lichámelijke existentie is; lichamelijkheid is iets existentieels. Het lichaam bewoont de wereld en kent daarin vragende gerichtheden; het zoekt telkens naar een toegang tot een zekere, een mogelijke wereld. Juist die toegang is bij psychosomatische klachten érnstig verstoord en deze verstoring betreft de gehele existentie. Als het lichaam in ‘t geding is, is de gehele existentie in ’t geding. Ambiguïteit, voorlopigheid en non-finaliteit zijn kenmerken van de fenomenologie van Merleau-Ponty en deze 3 kenmerken worden toegepast op de PSF. De scriptie beoogt aannemelijk te maken dat het gedachtegoed van Merleau-Ponty de PSF een ruimere inbedding kan verschaffen dan het biopsychosociale model, wat nu uitgangspunt is voor deze beroepspraktijk. Als fysiotherapeut, yogadocent en humanistisch raadsman heb ik speciale interesse in psychosomatiek ontwikkeld omdat daarin steeds betekenisgeving en betekenisontwaring dialectisch zijn.
Date of Award1 Jan 2008
Original languageAmerican English
SupervisorJ. Duyndam (Supervisor) & H. Tenwolde (Supervisor)

Cite this

'